Nasze tytuły

Poradnik Handlowca

"Poradnik Handlowca" jest miesięcznikiem ogólnopolskim (bezpłatnym) wydawanym w nakładzie 70.000 egzemplarzy. Posiada wyraźnie określoną grupę dotarcia i trafia bezpośrednio do zdefiniowanej grupy odbiorców -  sieci handlowych, sklepów i hurtowni oraz producentów branży FMCG. Dystrybucja odbywa się w obiegu zamkniętym bezpośrednio do placówek handlowych branży FMCG na podstawie bazy doręczeń (około 70%), a pozostała ilość egzemplarzy (około 30%) dystrybuowana jest w czterech sieciach FMCG typu cash and carry, obejmujących cały obszar kraju, do detalistów tej branży. Nakład i dystrybucja pisma są monitorowane przez Związek Kontroli Dystrybucji Prasy. Zasady perfekcyjnej dystrybucji "Poradnika Handlowca" zyskały pozytywną opinię z dnia 07.09.2006 jednej z najbardziej uznanych kancelarii prawnych w Europie Środkowo-Wschodniej "SOŁTYSIŃSKI, KAWECKI & SZLĘZAK" (najlepsza kancelaria w Europie Środkowo-Wschodniej wg Leaders' League z dnia 14.06.2012). Opinia ta pozwala nam na zamieszczanie informacji dla celów handlowych, których publikacja i rozpowszechnianie zostały prawnie dopuszczone w świetle ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.

"Poradnik Handlowca" jest wieloletnim liderem badań czytelnictwa prasy branżowej w Polsce w najważniejszych kategoriach: dotarcie, znajomość i czytelnictwo. Wyniki aktualnych badań Trade Readership Monitor - listopad 2021 przeprowadzonych przez światowego potentata wśród instytutów badawczych firmę KANTAR, potwierdzają pozycję "Poradnika Handlowca”, jako lidera rynku prasy handlowej branży FMCG.

Miesięcznik ukazuje się na polskim rynku wydawniczym nieprzerwanie już 28 rok, "sygnalny" numer pisma ukazał się w październiku 1993. Od 1994 r. jako jedyne pismo handlowe w Polsce ukazuje się zawsze 12 razy w roku.

Zarówno czytelnicy, jak i reklamodawcy podkreślają poradniczy charakter miesięcznika i wysoki poziom edytorski. Zespół redakcyjny współpracuje z analitykami rynku FMCG, naukowcami, prawnikami, dbając o rzetelność raportów rynkowych, tekstów dziennikarskich i porad prawnych. 


http://www.poradnikhandlowca.com.pl 

Poradnik Handlowca Poradnik Handlowca Poradnik Handlowca

 

Biuro Promocji i Reklamy GENERALCZYK jest wydawcą "Poradnika Handlowca", "Poradnika Restauratora" oraz "Handlowca".

Biuro Promocji i Reklamy GENERALCZYK sp. j.
60-587 Poznań, ul. Szczęsna 10

tel./fax (61) 852 08 94
email: redakcja@poradnikhandlowca.com.pl