Nagrody dla wydawcy

„Poradnik Handlowca" laureatem prestiżowej nagrody KP-H Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej w kategorii Media Roku

„Poradnik Handlowca" laureatem prestiżowej nagrody KP-H Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej w kategorii Media Roku

Dzień 12 października 2012 r. zapisze się na stałe w historii naszej gazety. Podczas Jubileuszu 10-lecia Kongregacji Przemysłowo-Handlowej zostaliśmy przez tę organizację uhonorowani nagrodą Syzyfa Roku w kategorii Media Roku. Jest to dla nas tym cenniejsze wyróżnienie, że nagrodę przyznała nam organizacja reprezentująca polskich przedsiębiorców i handlowców.

Kongregacja Przemysłowo-Handlowa Ogólnopolska Izba Gospodarcza została założona w 2002 r. Jest organizacją o zasięgu ogólnopolskim. W jej skład wchodzą sieci handlowe, producenci z sektora przetwórstwa rolno-spożywczego, hurtownie grupujące setki przedsiębiorców, stowarzyszenia kupieckie prowadzące działalność gospodarczą, regionalne izby gospodarcze oraz ponad 6000 członków indywidualnych. Kongregacja reprezentuje interesy gospodarcze zrzeszonych w niej podmiotów gospodarczych wobec organów państwowych i samorządów terytorialnych.

Corocznie pod patronatem Kongregacji odbywają się Kongresy Gospodarki Polskiej, których celem jest dbanie o kondycję sektora MŚP na zintegrowanym rynku europejskim. W 2012 r. uroczystości jubileuszowe połączono z VI Kongresem Gospodarki Polskiej. Honorowy patronat nad tymi wydarzeniami objęli Marszałek Senatu RP - Bogdan Borusewicz, Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Gospodarki - Waldemar Pawlak, eurodeputowany, b. przewodniczący Parlamentu Unii Europejskiej - prof. dr hab. Jerzy Buzek.

Kongregacja Przemysłowo-Handlowa przyznaje od 2003 r. nagrody Syzyfa Roku. W tym roku laureatami statuetek zostali:

  • Polityk Roku - Waldemar Pawlak
  • Prezydent Miasta - Wadim Tyszkiewicz (Prezydent Miasta Nowa Sól)
  • Media Roku - „Poradnik Handlowca"
  • Firma Rodzinna - prof. dr hab. Andrzej Blikle
  • Nagroda Specjalna - Wincenty Wolak (mistrz cukiernictwa)

Wielka Kapituła Nagrody Syzyfa Roku przy Kongregacji Przemysłowo-Handlowej przyznała „Poradnikowi Handlowca" tę zaszczytną nagrodę za wybitny wkład w upowszechnianie informacji na temat polskiego handlu. W uzasadnieniu Kanclerz Wielkiej Kapituły Nagrody Syzyfa Roku dr inż. Jan Rakowski powiedział do zgromadzonych na uroczystości: - „Poradnik Handlowca" jest jednym z nielicznych pism na polskim rynku, którego nazwa nie odbiega w najmniejszym stopniu od zawartych w nim treści. Artykuły są napisane starannie, fachowo i rzetelnie, co stanowi dla przedsiębiorców drogowskaz w ich codziennej pracy. W dobie kryzysu gospodarczego, lektura miesięcznika jest dla polskich handlowców źródłem wiedzy prawnej, informacji o towarach i konkurencji, nieodzownych do prowadzenia codziennej działalności handlowej. A prezentowane przykłady małych firm, skutecznie prowadzących działalność handlową na lokalnym rynku, napawają optymizmem.

Kanclerz Wielkiej Kapituły osobiście wręczył statuetkę Syzyfa, a odbierali ją syn Prezesa, Wojciech Generalczyk - Dyrektor Zarządzający Biura Promocji i Reklamy Generalczyk oraz Jacek Ratajczak - Redaktor Naczelny „Poradnika Handlowca".

Poradnik Handlowca Poradnik Handlowca Poradnik Handlowca

 

Biuro Promocji i Reklamy GENERALCZYK jest wydawcą "Poradnika Handlowca", "Poradnika Restauratora" oraz "Handlowca".

Biuro Promocji i Reklamy GENERALCZYK sp. j.
60-587 Poznań, ul. Szczęsna 10

tel./fax (61) 852 08 94
email: redakcja@poradnikhandlowca.com.pl